broker

PЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ НА EОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Регистарот на осигурителни брокери во Еос Брокер АД Скопје можете да го погледнете ОВДЕ.

ЗАБЕЛЕШКА:

Агенцијата за супервизија во осигурување е надлежен орган за супервизија на друштвото за осигурување до кое може да се поднесе жалба, приговор во однос на работата на Друштвото за вршење осигурително брокерски работи во осигурувањето и брокерите, што е во согласност со член 50 став 1, точки 8 и 10 од Законот за супервизија на осигурување.

ул. Васил Главинов бр.12, ТЦЦ Плаза, кат 2
1000 Скопје
Македонија
тел.: +389 2 3254 050
факс: +389 2 3290 240
e-mail: contact@aso.mk
www.aso.mk
Работно време: од понеделник до петок, 8.30 до 16.30 часот

 
Полиси Силен по природа.
Патничко осигурување Поставени се нови стандарди во ефикасност,квалитет и задоволство на купувачите.
Новиoт EUROCARGO Eurocargo е дизајниран да биде лидер.
Пријави се за ел. известувања
Име:

Е-пошта:
 
Пријави се за ел. известувања